ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

Průmyslové čištění. Mytí střešních světlíků.

Čistíme průmyslové haly a výrobní prostory, světlíky, střešní konstrukce, sekční vrata, osvětlení, topná tělesa, vše technologické vybavení uvnitř i venku. Pracujeme i ve výbušném prostředí.